Melinda Maria

Baby Grand Slam Tennis Bracelet Silver/White

$98.00

Baby Grand Slam Tennis Bracelet

Silver/White Diamondettes

Game, Set, Diamonds. An update to a classic look, the Baby Grand Slam Tennis Bracelet’[s baguette-cut simulated diamonds and easy-to-wear.