Melinda Maria

Hello Gorgeous Tennis Necklace 16" Silver-White

$195.00

Hello Gorgeous Tennis Necklace 16" Silver-White

  • Length: 16”
  • 66 stones
  • Push Box Clasp